Jobs

บริษัท โปรลิฟิทซอฟแวร์และเทคโนโลยี จำกัด
(Prolifit Software & Technology Co., Ltd.)

"Reimagine work and business with modern IT"

บริษัท โปรลิฟิทซอฟแวร์และเทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทไอทีตั้งใหม่สัญชาติไทย บริหารงานโดยคนรุ่นใหม่ไฟแรง เรามีประสบการณ์ด้านการพัฒนาซอฟแวร์ทั้งในและต่างประเทศมามากกว่า 10 ปี เราเน้นงานด้าน innovation และงานด้านการพัฒนาซอฟแวร์เป็นของตัวเองเป็นหลัก ทั้งนี้จุดประสงค์เพื่อเป็นซอฟแวร์ที่ให้บริการและสนับสนุนงานขององค์กรและภาคธุรกิจต่างๆให้ทันสมัยและตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ให้มากที่สุด ปัจจุบันเรามีซอฟแวร์ขายในต่างประเทศ และอยู่ในช่วงดำเนินการผลิตซอฟแวร์อีกหลายรายการ นอกจากนี้เรายังรับงาน outsourcing งานให้คำปรึกษาออกแบบและพัฒนาซอฟแวร์ และงานด้าน Big Data ในการรวบรวมและวิเคราะห์ดาต้าขององค์กรต่างๆ สำหรับลูกค้าทั่วโลก โดยลูกค้าหลักในปัจจุบันอยู่ในอเมริกา 

เพื่อตอบรับกับการเติบโตของบริษัท เรากำลังต้องการทีมบุคลากรนักพัฒนาซอฟแวร์คนรุ่นใหม่เพื่อมาช่วยกันพัฒนา Web, Desktop, Mobile applications และให้บริการงานด้าน data analytics ต่างๆ โดยงานส่วนใหญ่ในปัจจุบันจะเน้นการพัฒนาซอฟแวร์โดยใช้เทคโนโลยีของ Microsoft และ Microsoft BI, Python, Ruby และ Google Analytics ในการบริการด้าน web automation, data collection และ data analytics

หากท่านเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรง ชอบการเขียนโปรแกรมเป็นชีวิตจิตใจ ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ชอบความท้าทาย มีความคิดสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบในการทำงาน ต้องการมีประสบการทำงานด้านไอทีระดับสากล และอยากเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทีมโปรแกรมเมอร์คนรุ่นใหม่ และพร้อมที่จะร่วมเติบโตไปพร้อมๆกัน เชิญท่านส่ง resume ของท่านมาที่  job[at]prolifit.com หรือ  สมัครผ่าน JobDB คลิ๊ก

รายละเอียดงาน

 • พัฒนาระบบงาน Web, Mobile และ Windows Application ด้วยภาษา C#.NET ให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้
 • พัฒนาระบบงาน Database บน Microsoft SQL Server และ MySQL
 • พัฒนารายงานโดยใช้โปรแกรม SSRS Reports กับ C#.Net และ ASP.NET
 • พัฒนาและดูแลงานด้าน data collection และ big data โดยใช้ Microsoft BI, Python, Ruby และเทคโนโลยีของ Google Analytics
 • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับระบบงาน ทั้งในส่วนของลูกค้าและทีมพัฒนาด้วยกัน

ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สถานที่ทำงาน

บริษัท โปรลิฟิทซอฟแวร์และเทคโนโลยี จำกัด แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จำนวนอัตราที่รับสมัคร

Programmer 2 อัตรา - เงินเดือนต่อรองได้และขึ้นอยู่กับประสบการณ์

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์, สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ 0-3 ปี ในทักษะการเขียนโปรแกรมด้วย C#/ASP.Net
 • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาซอฟท์แวร์ Windows/WPF Application หรือ Web Application ASP.NET ด้วย C#
 • มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลด้วย Microsoft SQL Server หรือ MySQL
 • มีความเข้าใจในการพัฒนาโปรแกรมแบบ Object-Oriented Programming (OOP) เป็นอย่างดี
 • ชอบความท้าทายและพร้อมจะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการแก้ปัญหา มีความกระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการทำงานสูง
 • มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างเป็นระบบ มองโลกในแง่ดี มีความซื่อสัตย์ ขยันอดทน
 • สามารถทำงานเป็นทีมและเข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้เป็นอย่างดี และพร้อมจะเติบโตไปกับเรา

**หากมีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ความรู้เกี่ยวกับ AJAX, JavaScript, JQuery, SSRS Report, iOS/Android Mobile Application, Python หรือ Ruby จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ทางบริษัทจะมีการ Training เกี่ยวกับ Programing ให้พนักงานก่อนเริ่มงานในช่วงที่อยู่ระหว่างทดลองงาน

สวัสดิการ

 • โบนัสตามผลประกอบการและผลงาน
 • สวัสดิการอื่น ๆ ตามสมควร

  สนใจสมัครผ่าน JobDB คลิ๊ก

Social Media and SEO Marketing

We can help you manage/engage your online customers:

 • Facebook
 • Line
 • Google Map
 • Google Search
 • TripAdvisor
 • Yelp
 • and more...

Contact us for more detail

Read more

Umbraco CMS

Take control of your website content with Umbraco!

 • Content Management System
 • Powerful and flexible
 • Highly extensible
 • User friendly
 • Tailored to your business
 • Open Source ASP.NET
 • No license fees

Perfect alternative to Joomla or Drupal.

Read more